Bidrag till tidningen

UP är och har alltid varit en tidning som är beroende av läsarna. Bidragen som skickas in och senare publiceras i tidningen är med och definierar varje nummer. Därför mottas alla bidrag gladeligen.

Om du vill bidra med bilder, artiklar, idéer eller kritik så skicka dessa till adresserna nedan.

Emaila dina bidrag till:
up@upmag.se

eller skicka dem med post till:
UP
Box 773
12002 Årsta

För att undvika missförstånd läs först igenom följande information:

UP är ett kulturellt projekt och försäljningen av tidningen täcker inget utöver de grundläggande kostnaderna, på grund av detta finns ingen möjlighet att köpa in eller betala för bilder eller textbidrag. UP genererar ingen vinst.

Bilder: Skicka papperskopior eller digitala bilder (10 x 15cm  300 DPI minst). Genom att skicka oss bilderna ger du ditt godkännande till att de publiceras i UP utan ersättning eller referens till fotografen. I det fall du motsätter dig dessa villkor meddela det innan eller samtidigt som bilderna skickas in.

Notera även att insända bilder inte garanteras publicering, eller att fotografen meddelas om eventuell publicering innan tidningen är ute.

Fotografer: Är du fotograf och vill visa dina bilder i UP skicka in några exempel på ditt arbete samt en kort beskrivning av dig själv som fotograf och dina bilder. I det fall bilderna är kopplade till en artikel eller ett specifikt ämne, skicka med artikeln eller förklara hur du tänkt.

Artiklar och ideer: Om du har en artikel du vill få publicerad i  UP, skicka in den tillsammans med en kort beskrivning av dig själv och ditt arbete.  I det fall du har ideer till en artikel du vill skriva själv eller tycker att UP ska ta upp något visst ämne maila in dina funderingar till UP.

Kritik: Både positiv och negativ kritik mottas gärna så meddela oss gärna dina tankar om tidningen generellt, om någon specifik artikel eller om bildurvalet. Ju mer detaljerad kritik desto bättre.

Kolla in senaste numret av UP!

UP 45 släpptes i juni 2012.

› Läs mer

Bilder till UP46

Om du vill ha med din piece i UP46 – skicka oss bilderna! UP46 är nu under produktion och tidningen kommer fördigställas under hösten. Än är

› Läs mer