Om UP Magazine

UP är en svensk graffititidning skriven på engelska. UP skildrar svensk och internationell graffiti samt andra konst- och kulturyttringar i graffitins närhet. UP ges ut en gång per år i mellan tretusen och fyratusen exemplar som sprids över stora delar av världen.
UP startades 1992 för att vara en motvikt till den okunniga publicitet om hiphop i allmänhet och graffiti i synnerhet som dominerar massmedia. Tidningen skildrar hiphop och graffiti inifrån och dokumenterar en viktig kulturyttring för framtiden.
UP ges ut av Dokument Press som även distribuerar många andra tidningar, böcker och filmer om hiphop, graffiti, design, samt annan ung konst och kultur.

Fler bilder

Kolla in senaste numret av UP!

UP 45 släpptes i juni 2012.

› Läs mer

Bilder till UP46

Om du vill ha med din piece i UP46 – skicka oss bilderna! UP46 är nu under produktion och tidningen kommer fördigställas under hösten. Än är

› Läs mer