Nyheter inom allt

Allt som berör allting i livet

Riskerna med bristande hygienmiljö på jobbet, detta säger expertfirmor i Göteborg!

Hygien är grundläggande för underhållet av absolut allt, från en bil eller smartphone till en kontorsbyggnad. Detta beror på att det är genom renlighet som människovänliga utrymmen skapas och föremål hålls i gott skick.

Därför ska vi här berätta om riskerna med att inte städa arbetsutrymmen och att inte hålla dem i gott skick eller hålla efter trappstädning. På så sätt kommer du att fatta bättre beslut när du bestämmer hur du ska städa dina arbetsutrymmen eller när du anlitar ett städföretag.

– Fler sjukdomar

En av de största riskerna vi möter när vi talar om ohygieniska eller smutsiga utrymmen är sjukdomar. Förekomsten av smuts och sopor samt bristen på renlighet gör att mikroorganismer lätt sprids.

Om arbetsutrymmena inte rengörs ordentligt och ofta orsakar detta att virus och bakterier samt svampar och parasiter växer okontrollerat. När de kommer i kontakt med människor kan det sluta med att göra dem sjuka med infektioner eller allvarligare sjukdomar.

– Sämre kvalitet och hygien

För industrier som hanterar produkter eller förnödenheter som kräver höga kvalitets- och hygienstandarder är renlighet viktigt. Tänk om företaget som tillverkar flingorna du äter till frukost på morgonen eller dina mediciner inte har kvalitets- och hygienstandarder och inte städar sina lokaler.

Att hålla dina lokaler i gott skick är grundläggande för att förhindra att kvalitets- och hygienstandarderna sjunker, det är inte bara hemstädning du måste ge fokus. På samma sätt är det mycket viktigt att ha höga kvalitetsstandarder, eftersom låga standarder kan leda till att häsloinspektionen ger böter minimikraven uppfylls.

– Ökad frånvaro

En annan underförstådd risk med att inte ständigt städa företagets lokaler är frånvaro. Ta bara hänsyn till den första punkten, den ökade tillväxten av bakterier, virus och mikroorganismer och relatera det till de sjukdomar de kan orsaka när de kommer i kontakt med människor.

Om man har ohygieniska utrymmen kan det leda till att människor oftare blir sjuka, vilket leder till att de missar arbetet på grund av sjukdomen. Detta kommer i sin tur att göra det mer komplicerat för dig att täcka frånvaro.

– Påföljder

Inom till exempel livsmedels-, kroppsvårds- och läkemedelsindustrin kan underlåtenhet att följa säkerhetsbestämmelserna leda till sanktioner. Det stämmer, underlåtenhet att följa den här typen av bestämmelser leder till böter från hälsomyndigheterna.

För företagen innebär denna typ av sanktioner en stor risk, om felet är allvarligt kan de leda till en nedläggning eller till en tillfällig eller permanent stängning.

– Fler kostnader

Det sista du bör ta hänsyn till är det faktum att om du inte städar ditt kontor eller dina arbetslokaler ofta kan det leda till att du spenderar mer pengar. Föreställ dig hur dyrt det skulle vara att betala en böter för bristande renlighet i en restaurang.

Eller föreställ dig hur mycket det skulle kosta dig att förlora dina bästa anställda i två veckor på grund av en sjukdom som orsakats av bristande hygien i dina arbetslokaler. Så om du inte vill spendera så pengar på konsekvenserna är det bättre att investera i ett städföretag eller städa dina lokaler själv.

Företaget vi talade med om hygien är SverigeCo som har säte i Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *